Tear Down the Walls Workshop in Cardiff / Gweithdy Chwalwch y Cawelli

Facebook event.

This is a chance to learn about struggles against prisons across England, Wales & Scotland from The Empty Cages Collective http://www.prisonabolition.org and Community Action on Prison Expansion http://www.cape-campaign.org

The two hour workshop explores the role of prison in our lives, how the Prison Industrial Complex harms individuals and communities and alternatives to it. We introduce examples of state violence, like the IPP sentences, and we focus on prison expansion, as well as the role of prison labour.

We explore recent resistance & ongoing struggles and aim to support new groups to emerge that can fight this racist, sexist, brutal system.


Dyma siawns i ddysgu am y brwydrau yn erbyn carchardai ar draws Lloegr, Cymru a’r Alban gan yr  Empty Cages Collective http://www.prisonabolition.org ac Community Action on Prison Expansion http://www.cape-campaign.org.

Mae’r gweithdy dwyawr yma yn ymchwilio i rol carchar yn ein bywydau, sut mae’r Cyd-Berthynnas Diwydiant Carchar yn niweidio unigolion a be sy’n amgen iddo. Rydym yn cyflwyno esiamplau o drais gan y wladwriaeth, fel deddfrydau IPP, a rydym yn ffocysgu ar ehangu carchar, yn ogystal a rol llafur carchar.

Ystyriwn y mudiad yn erbyn carchardai achefnogaeth i grwpiau newydd sydd yn cwffio y system hiliol, rhywiaethol, ciaidd yma.

Tour-2016-Cardiff