Who are South Wales Anarchists?

South Wales Anarchists are a network of autonomous collectives who are against all forms of exploitation and bigotry. We engage in direct action against capitalism and government, spread information, and build resistance to create a world based on justice and freedom.

Government and capitalism is chaos, pitting person against person, encouraging domination & exploitation to preserve inequality & privilege. Anarchism is order, delivering individual liberty & social equality through a system of voluntary cooperation without political, economic or social hierarchies.

Government & capitalism are not only undesirable, but also unnecessary. As anarchists we operate without hierarchy, co-operating on a basis of mutual aid & solidarity.

The ruling class control and dominate all economic & political systems, through government & capitalism they use violence, and poverty to amass wealth and coerce everyone else into obedience.

Our enemy is the ruling class, embodied in institutions like the G8, WTO, NATOstates & corporations. We aim to confront their activities & defend personal freedoms.

Parliaments cannot be reformed because representative systems are inherently undemocratic. Voting is not an expression of power, but an admission of powerlessness, since it just reaffirms the government’s supposed legitimacy.

Whenever people resist, practice solidarity & organise  without leaders, anarchism lives. We aim to strengthen these libertarian tendencies & help them however we can.

 

Pwy ydy Anarchwyr De Cymru?

Mae Anarchwyr De Cymru yn rhwydwaith o grwpiau hunan-lywodraethol sydd yn erbyn pob mathau o ecsploetio a rhagfarn. Rydyn ni’n cymryd rhan mewn gweithredu uniongyrchol yn erbyn cyfalafiaeth a llywodraeth, rhannu gwybodaeth, ac yn adeiladu gwrthwynebiad i greu byd sy’n seiliedig ar gyfiawnder a heddiwch.

Mae llywodraeth a chyfalaf yn anhrefn, yn gosod pobol yn erbyn pawb arall, yn annog domineiddio ac ecsploetio er mwyn cynnal anghyfiawnder a braint. Mae Anarchiaeth yn drefn, yn rhoi rhyddid unigol a chyfiawnder trwy system o gydweithio gwirfoddol heb hierarchaeth gymdeithasol neu economaidd.

Mae llywodraeth a chyfalaf yn annymunol ond hefyd yn ddi-angen. Fel anarchwyr rydan ni’n gweithredu heb hierarchaeth, yn cyd-weithio er cynorthwyo a chefnogi ein gilydd.

Mae’r dosbarth rheoli yn rhedeg ac yn domineddio pob system economaidd a gwleidyddol, trwy lywodraeth a chyfalafiaeth maen nhw’n defnyddio trais a thlodi i hel cyfoeth a gorfodi pawb arall i ddilyn eu gorchmynion.

Mae ein gelyn yw’r dosbarth rheoli, sydd wedi’u ffurfio sefydlid fel y G8, WTO, NATO, stadau a chorfforaethau. Rydan ni’n anelu i herio eu gweithredoedd ac amddiffyn rhyddid personol.

Dydy hi ddim yn bosibl i ddiwygio seneddau am fod systemau cynrychiadol yn annemocrataidd wth eu natur. Dydy pleidleisio ddim yn fynegiant o rym, ond yn gyfaddefiad o fod yn heb-rym, gan ei fod yn cadarnhau dilysrwydd llywodraeth.

Pryd bynnag mae pobol yn brwydro, dangos cefnogaeth a threfnu heb arweinwyr, mae anarchiaeth yn fyw. Rydan ni’n anelu at gryfhau’r brwydrwyr dros ryddid ac i’w helpu sut bynnag rydan ni’n gallu.

11 Comments

 1. hey folks just wondered if you;d share cosmo’s latest track with your readers,
  its called George Bush RIP and is written for him finally leaving office next tuesday 20th jan,
  we are also throwing a party at the globe with KILNABOY, KUNT & THE GANG and COSMO and guests….
  thanks!!!!!

  here the free track, feel free to repost:

  http://www.mediafire.com/download.php?wg501it4kmk

 2. hi SWA, do you want show solidarity with the edo decommissioners, and would you like to post the following statement on your website / gagged:

  The following Bristol-based activist groups declare their total support for the EDO Decommissioners and the actions that took place on Saturday 17th January 2009. ITT-EDO MDM had to be decommissioned to prevent them from producing further weaponry to be used to kill innocents. The action was taken in solidarity with the people of Palestine and the following groups stand in solidarity with the people of Palestine and with the EDO Decommissioners.

  Kebelle Social Centre
  ABC Bristol
  Smash Raytheon
  Bristol Palestine Solidarity Campaign
  Bristol Rising Tide
  Climate Camp- West-side Neighbourhood
  Bristol No Borders
  Bristol Antifa
  Bristol Animal Rights Collective
  Bristol Housing Action Movement
  Bristol Space Invaders

  Any groups that would like to show their solidarity and support, please e-mail dr-c@riseup.net
  Related Link: http://www.smashedo.org.uk

 3. Gwefan gwych – llongyfarchiadau !! – ond ble mae’r Gymraeg?
  Great website – well done to all!! – any chance of it being bi-lingual??

  • If your offering to do the translations that would be fantastic!

 4. […] Who are South Wales Anarchists? […]

 5. No problemo!!!

  Here’s the translation of the intro text..

  starting
  ‘Who are South Wales Anarchists’
  down to
  …. ‘We aim to strengthen these libertarian tendencies & help them however we can.’

  drop me a line to let me know what other bits you want doing next…
  Hwyl!
  Huw

  Pwy ydy Anarchwyr De Cymru?

  Mae Anarchwyr De Cymru yn rhwydwaith o grwpiau hunan-lywodraethol sydd yn erbyn pob mathau o ecsploetio a rhagfarn. Rydyn ni’n cymryd rhan mewn gweithredu uniongyrchol yn erbyn cyfalafiaeth a llywodraeth, rhannu gwybodaeth, ac yn adeiladu gwrthwynebiad i greu byd sy’n seiliedig ar gyfiawnder a heddiw.

  Mae llywodraeth a chyfalaf yn anhrefn, yn gosod pobol yn erbyn pawb arall, yn annog domineiddio ac ecsploetio er mwyn cynnal anghyfiawnder a braint. Mae Anarchiaeth yn drefn, yn rhoi rhyddid unigol a chyfiawnder trwy system o gydweithio gwirfoddol heb hierarchaeth gymdeithasol neu economaidd.

  Mae llywodraeth a chyfalaf yn annymunol ond hefyd yn ddi-angen. Fel anarchwyr rydan ni’n gweithredu heb hierarchaeth, yn cyd-weithio er cynorthwyo a chefnogi ein gilydd.

  Mae’r dosbarth rheoli yn rhedeg ac yn domineddio pob system economaidd a gwleidyddol, trwy lywodraeth a chyfalafiaeth maen nhw’n defnyddio trais a thlodi i hel cyfoeth a gorfodi pawb arall i ddilyn eu gorchmynion.

  Mae ein gelyn yw’r dosbarth rheoli, sydd wedi’u ffurfio sefydlid fel y G8, WTO, stadau a chorfforaethau. Rydan ni’n anelu i herio eu gweithredoedd ac amddiffyn rhyddid personol.

  Dydy hi ddim yn bosibl i ddiwygio seneddau am fod systemau cynrychiadol yn annemocrataidd wth eu natur. Dydy pleidleisio ddim yn fynegiant o rym, ond yn gyfaddefiad o fod yn heb-rym, gan ei fod yn cadarnhau dilysrwydd llywodraeth.

  Pryd bynnag mae pobol yn brwydro, dangos cefnogaeth a threfnu heb arweinwyr, mae anarchiaeth yn fyw. Rydan ni’n anelu at gryfhau’r brwydrwyr dros ryddid ac i’w helpu sut bynnag rydan ni’n gallu.

 6. Drat!!!
  just noticed the first para chould end with the word
  heddiwch not heddiw. (I blame the spell checker for that one!!)

  Sorry about that

  • Thank you very much for doing this!

 7. Can someone get in touch with me as I would like to chat to South Wales Anarchists about a project I’m producing for a theatre in Cardiff with a team of writers.. Their email doesn’t seem to work.
  I would appreciate to also know if you still meet up on a wednesday evening at that pub by cardiff market.

  Thanks for your time,

  Elen

 8. There is a parade for Charlie Company, 2nd Battalion The Royal Welsh on Saturday 22/08/09.
  There is a ceremony in Cardiff castle for them but there is a parade at 2pm from City Hall to Cardiff Castle.
  will you be demonstrating

 9. I used to know a young man called chris, who I called ‘cave man’ please don’t ask! I would like to know if he is alright, many thanks, Rosie x


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s