Supporting Someone Through the Legal System // Cefnogi Rhywyn Drwy’r System Gyfreithiol

*Scroliwch ilawr am y Gymraeg*

Over the last year over 20 people have been arrested in protests and actions in South Wales, from short term detention at a protest to comrades being remanded in custody we have attempted to suppourt each other through this.

In order to better equip ourselves to deal with state repression of this sort we have invited Bristol Defendant Solidarity to do a workshop, sharing their of experiance in Suppourting Someone thrugh the legal system.

Bristol Defendant Solidarity is an independent group run by local volunteers, formed after the Stokes Croft riots in April 2011. They aim to provide effective, lasting unconditional support and solidarity to anyone arrested or imprisoned as a result of demos, riots, direct action and escalating class war. They also stand in solidarity with all people facing harassment from the state – whether that is a “random” Stop and Search on the street, or dawn raid as part of their investigations into “subversive” groups. We take a clear stand against state repression and police brutality.

All Welcome!

—————————————————————————
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae dros 20 o bobl wedi cael eu harestio mewn protestiadau a gweithredoedd uniongyrchol yn Ne Cymru, gan popbl yn cael eu dal am gyfnod byr yn y ddalfa i ein cymrodion cael eu cadw am remand am wythnosau yn y carchar rydym wedi ceisio cefnogi ein gilydd.

Er mwyn paratoi ein hunain yn well i ddelio â gormes o’r math hwn o dy’r wladwriaeth rydym wedi gwahodd “Bristol Defendant Solidarity” i wneud gweithdy, gan rannu eu profiad o gefnogi rhywyn trwy’r system gyfiawnder.

Mae Bristol Defendant Solidarity yn grŵp annibynnol sydd ei redeg gan criw o wirfoddolwyr lleol, a ffurfiwyd ar ôl y terfysgoedd Stokes Croft ym mis Ebrill 2011. Eu nod yw darparu cefnogaeth, effeithiol, parhaol ac unoliaeth diamod i unrhyw un sydd wedi eu harestio neu carcharu o ganlyniad i protestiadau, terfysgoedd, gweithredu uniongyrchol a’r rhyfel dosbarth cynyddol. Maent hefyd yn sefyll mewn unoliaeth gyda’r holl bobl sy’n wynebu cael eu harasio gan y wladwriaeth – boed hynny yn Stopio ar Chwilio ar “hap” ar y stryd, neu cyrch wawr fel rhan o’u hymchwiliadau i grwpiau “chwyldroadol”. Rydym yn cymryd safiad clir yn erbyn gormes y wladwriaeth a chreulondeb yr heddlu.

Croeso i bawb!

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s